เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1008118Introduction to Hindi 2
ภาษาฮินดีเบื้องต้น 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008117

Course Description

Revision of Hindi alphabet (Devanagari) and pronunciation, complex tenses, communication in various situations, reading and writing paragraphs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH