เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101661Emergency and Forensic Medicine 2
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะทางคลินิกที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหา การวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา และทำหัตถการที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ(จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาลิงซ์วิทยา ศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ กุมารเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์) การส่งตรวจทางรังสี การกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานและขั้นสูง หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การทำงานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การฝึกปฏิบัติชันสูตรพลิกศพ การเขียนใบชันสูตรบาดแผลและใบรับรองการตาย


Clinical skills in emergency rooms for patients with emergency conditions (ophthalmology, otolaryngology, surgery, trauma, and non-trauma conditions, pediatrics and internal medicine); practicing problem-solving, clinical skills, making diagnosis, disease management, procedural skills, appropriate investigations and interpretation, basic and advanced resuscitation; communication skills, team working referral management, medico-legal autopsy, writing medical certifications and legal records for death.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH