เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101676Diagnostic Radiology
รังสีวินิจฉัย
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสีธรรมดาและการตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังจากการตรวจนั้นๆ) และการฝึกการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยด้วยวิธีการทางรังสีวินิจฉัย


Knowledge and interpretation of common radiological techniques, special techniques (clinical uses, indications and precautions of the examination) and practice skills of diagnostic radiology of common diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH