เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101670General Psychiatry
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การฟื้นฟูสภาพจิต การป้องกันโรคทางจิตเวช การดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม


Basic knowledge and clinicalskills in psychiatric patients including making diagnosis, patient management, referral management, psychiatric rehabilitation, and psychiatric prevention;principle of holistic care to patients, family, and community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH