เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101318Principles of Medical Laboratory Investigation
หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกาย ทั้งทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการนำเทคนิคการปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบค้น ตลอดจนการแปลผลที่ได้จากการปฏิบัติการทางห้องทดลองนั้น มายืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค


The systematic pathology concerning with theory and laboratory, including laboratory interpretation, the use of laboratory technique of investigation to help in the confirmation of diagnosis, treatment, follow-up and disease prevention.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH