เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101212Reproductive System 1
ระบบสืบพันธุ์ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ กลไกการควบคุมการทำงานของสรีรวิทยาในภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์


An integrated study of human development and structure of organs of the reproductive system; study of the mechanisms that control their physiological functions in responses to normal and abnormal conditions of the reproductive system to serve as the basic knowledge for further studies in clinical level.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH