เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101211Urinary System 1
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ กลไกการทำงานของหลอดเลือดฝอยในไตในการดูดกลับสารและการคัดหลั่งสารต่างๆ กลไกการสร้างน้ำปัสสาวะ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมสมดุลกรดด่างและการควบคุมความเข้มข้นของสารละลายในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบขับถ่ายปัสสาวะ


An integrated study of human development and structure of organs of the urinary system; study of the mechanisms of tubular re-absorption and secretion, mechanism of urine formation, the control of acid-base balance and solutes concentration in response to normal and abnormal conditions of the urinary system to serve as the basic knowledge for further studies in clinical level.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH