เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1009311Spanish 2
ภาษาสเปน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009310
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาสเปนระดับเบื้องต้นตอนปลาย เน้นการใช้ประโยคระดับกลางและกาลพื้นฐานในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการไปพบแพทย์ การซื้อของ การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร การพูดถึงสภาพอากาศ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การวางแผนสำหรับอนาคต และการเขียนย่อหน้าเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว


Four integrated language skills of upper-beginner Spanish, focusing on the application of intermediate sentences and simple tenses in daily life contexts including going to the doctor, going shopping, eating at a restaurant, talking about the weather, talking about past events, making plans for the future and writing a personal profile paragraph.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH