เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303812Selected Topic in Information Technology 1
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจและแนวโน้มในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ


Current issues and trends in Information Technology
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH