เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1009320Italian 1
ภาษาอิตาเลี่ยน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description

Introduction to the Italian language and culture. Learn the basics of the Italian language through practicing reading, listening and writing skills. Learn Italian sounds introducing oneself, introducing people, describing people, identifying people or things, asking information about the quantity, describing objects, asking information about something, expressing feelings, telling prices, ordering drinks and food, explaining an itinerary, and conjugating verbs in several tenses.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH