เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111702Practical Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในภาษาคอมพิวเตอร์ Java, C, FORTRAN, MATLAB, Mathematica


Computer programming with new generation computer languages such as Java, C, FORTRAN, MATLAB, Mathematica.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH