เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111745Special Topics in Parallel and Cluster Computing
หัวข้อพิเศษทางการคำนวณขนานและคลัสเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางการคำนวณขนานและคลัสเตอร์


Selected current issues in parallel and cluster computing, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH