เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111744Special Topics in Application of Databases in High Performance Computing
หัวข้อพิเศษทางการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณสมรรถนะสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณสมรรถนะสูง


Selected current issues in high performance computing, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH