เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111743Introduction to Geographic Information Systems
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงเวกเตอร์ ข้อมูลตามลักษณะการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลเวกเตอร์ ข้อมูลแรสเตอร์ ทอพอโลยี ระบบพิกัดอ้างอิง การสร้างแผนที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับข้อมูลเวกเตอร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับข้อมูลแรสเตอร์


Introduction to Geographic Information Systems (GIS), vector data, attribute data, digitizing vector, raster data, topology, coordinate reference systems, map production, spatial analysis: vector, spatial analysis: raster.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH