เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1111742Visualization and Computer Graphics
การสร้างภาพนามธรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในสองมิติ และสามมิติ อาทิ แรสเตอร์กราฟิกส์, การแปลงเชิงเรขาคณิต ตัวแบบการมอง การฉาย เส้นโค้งและพื้นผิวพารามิเตอร์ ทฤษฎีสี การกำหนดพื้นผิวและเส้นที่มองเห็นได้ ความสว่าง และการบังแสง การสร้างภาพนามธรรมจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกส์โดยใช้การคำนวณสมรรถนะสูง


Principles of computer graphics in 2D and 3D which following topics will be discussed: Raster graphics, geometric transformations, viewing models, projections, parametric curves and surfaces, colour theory, visible surface / line determination, illumination and shading; sciencetific data visualization; computer graphics applications using high performance computing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH