เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111734Special Topics in Computational Ecology
หัวข้อพิเศษทางนิเวศวิทยาเชิงคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางนิเวศวิทยาเชิงคำนวณ


Selected current issues in computational ecology, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH