เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111731Ecological Modeling
แบบจำลองเชิงนิเวศ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีทางด้านนิเวศวิทยาและแบบจำลองเชิงนิเวศ ประชากรเมต้า แบบจำลองโครงสร้างประชากร แบบจำลองปฏิสัมพันธ์ของประชากร สายใยอาหาร การประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์


Ecological theory and Ecological model, for example Meta population, model of population structure, population interaction model, food web, application with conservation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH