เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111710Special Topics in Computational Physics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้า นำเสนอและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ


Selected current issues in computational physics, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH