เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2001919Advanced Technology in Dermatologic Research
เทคโนโลยีขั้นสูงทางการวิจัยตจวิทยา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการใช้งานของเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงทางตจวิทยา โดยมีการออกภาคสนามและดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆ ในการทำวิจัย


Principle and Usage of Sophisticated Dermatologic equipment, Field trip, Observation study in the advanced research centers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH