เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001916Advanced Cosmetic Dermatology
ตจวิทยาเวชสำอางขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ขบวนการเสื่อมของเซลล์ และส่วนประกอบของผิวหนังตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผิวหนังที่เสื่อมดังกล่าว รู้จักการใช้เครื่องมือวิจัย และเครื่องมือที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ซิโอมิเตอร์ เมกซะมิเตอร์ ซีโบมิเตอร์ คอร์นีโอมิเตอร์ การใช้เครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดอ็อกไซด์ เอ็นดีแย็ก เรดิโอฟรีเควนซี


Cell degeneration process, cell organelles in different environment, treatment and regeneration, how to use research equipment, how to use advanced and sophisticated equipment, studying of Visiometer, Mexameter, Sebometer, Corneometer, CO2 Laser, Nd Yag Laser, Rediofrequency, Long pulse Nd Yag.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH