เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002719Workshop and Hand for Anti-Aging Physician
ปฏิบัติการพิเศษสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิคใหม่ๆ หรือปฏิบัติการพิเศษ ในด้านการรักษา การวิจัย และการบริการทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง


Hand on for the new innovation or state of art in the new treatment or new service in the area of Anti Aging and Regenerative Medicine
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH