เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002721Music Therapy
ดนตรีบำบัด
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ประวัติ การตอบสนองของร่างกายมนุษย์ต่อเสียงดนตรี ศึกษาคลื่นสมองชนิดต่างๆ ประเภทของเสียงดนตรีที่ใช้ในการรักษา ประโยชน์ของเสียงดนตรีต่อความงาม ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ต่อการรักษาโรคความดัน โรคนอนไม่หลับ การผ่อนคลาย การลดอาการปวด ต่อความเครียด รักษาอาการซึมเศร้า ต่อโรคอัลไซเมอร์ ออติสซึม และอื่นๆ


Definition, history, Usefulness of Music Therapy, Studying anatomy and physiology of ear, brainwave, physiological response of music, sound of music and composition of music for treatment. Studying music therapy for the treatment in hypertension, aesthetics, behavioral development, insomnia, relaxation, pain relief, stress management, depression, Alzheimer’s disease, autism and etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH