เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001719Cosmetic Dermatology Clinic
คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการแสดงพยาธิ สภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคผิวหนัง โรคซึ่งอาการแสดงพยาธิ สภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคผิวหนัง โรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องสำอางในวัยต่างๆ การแพ้เครื่องสำอาง การทดสอบทางคลินิก การใช้ยาและการใช้เครื่องสำอางประเภทต่างๆ ในเวชปฏิบัติทั่วไป


Sign, symptoms, pathogenesis, pathology, causes, diagnosis, treatment and prevention of skin diseases caused by cosmetic products. Usage of cosmetic products in clinical practice of different age groups. Evaluation of patch test result.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH