เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001718Cosmetic Science and Cosmetic Dermatology
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเวชศาสตร์ผิวพรรณ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง หน้าที่และปัญหาของผิวหนังประเภทต่างๆ การศึกษาวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง ความสำคัญและการประยุกต์ การประเมินผลิตภัณฑ์ กฎหมายเครื่องสำอาง การทดสอบในหลอดทดลอง การทดสอบในสัตว์และมนุษย์ การทดสอบทางความรู้สึก การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง


Structure, function and problem of various skin diseases, Application of clinical research for developing the cosmetic products of various skin type. Product assessment and law related to cosmetic products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH