เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502498Seminar in Information and Communication Engineering
สัมมนาสัมมนาด้านวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การนำเสนองานการเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้อง


Seminar on theories, practices and application of current issues of computer engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH