เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210208Aircraft Structure and Power Plant
โครงสร้างของเครื่องบินและแหล่งพลังงาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ลูกสูบ ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องยนต์ลูกสูบ การจุดระเบิด ระบบนํ้ามันหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน โครงสร้างของเครื่องบิน และหลักการทำงาน ของเครื่องยนต์เจ็ท และคุณลักษณะการทำงานของใบพัดอากาศยาน


Operating principles of engine, operating of four-stroke, main components of cylindrical engine, ignition, lubrication system, cooling system, Principles of Structure, operation of jet engine, characteristics and operation of propeller.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH