เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210411Flying Operation 1
การปฏิบัติการทางการบิน 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานหรือหลักการเบื้องต้นของระบบการทำงานเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องบิน ระบบการนำทางในอากาศเพื่อการบิน และสภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักบิน เพื่อการนำไปใช้ในการปฎิบัติการบินได้อย่างถูกต้อง


Principles of flying which offers understanding the system of aircraft engine, airplane system, navigation system, flying cross country, and human factor for pilot.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH