เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203310Business Competency Development
การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างความสามารถทางธุรกิจและเทคนิคในการวิเคราะห์ พัฒนา สร้างความสามารถศักยภาพ และความโดดเด่น เพื่อวางแผนให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน


Theory and practice of business competency development, and techniques to analyze and develop business competency that enable a business to be able to compete with their competitors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH