เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210319Aviation Related Food and Beverage
อาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทต่างๆของอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน ให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารในเรื่องการรับประทานเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร เรียนรู้การจัดวางอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทาน การเตรียมเครื่องดื่มชนิดต่างๆ การใช้ภาชนะครัวและแก้วเครื่องดื่มที่เหมาะสม ฝึกปฎิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ


All variety of in-flight meals and beverages. Be knowledgeable to suggest the appropriate beverage to enhance passenger’s appetite. Practice in mock up room about plating technique, beverage preparation, the use of plating equipment and glassware.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH