เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502304Digital Signal Processing for Communication Systems
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับระบบสื่อสาร
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1502303

Course Description
การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ทางด้านระบบสื่อสาร เช่น การกล้ำสัญญาณ การปรับรูปคลื่นสัญญาณ การเข้ารหัส หรือส่วนอื่นๆ ในระบบโทรคมนาคม เช่น DDS, NCO การหา BER การแก้ข้อผิดพลาดของข้อมูล


Introduction to DSP techniques for communication; modulation, demodulation, pulse shaping, channel equalization, coding; other communication components, as well as DDS and NCOs, BER, correlation, and eye patterns, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH