เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502203Telecommunication Systems
ระบบโทรคมนาคม
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1502231

Course Description
โครงสร้างระบบโทรคมนาคมพื้นฐาน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมโยงด้วยไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม และ ระบบสื่อสารทางแสง


Infrastructure of telecommunication systems, Mobile Communication, Microwave Link Communication, Satellite Communication and Optical Communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH