เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407746Postharvest Management of Ornamental Crops
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สรีรวิทยา ระบบและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการจัดการไม้ประดับกระถาง วิธีการยืดอายุและปรับปรุงคุณภาพไม้ตัดดอก การปฏิบัติในโรงคัดบรรจุและระบบการบรรจุ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับทางการค้า แนวโน้มของเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้


Postharvest physiology; systems and postharvest management of cut flowers and cut foliages; post-production management technology and physiology of potted ornamentals; treatment for improving the longevity and quality of flowers; packinghouse operation and packaging systems; commercial ornamental productions; current issues and application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH