เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403308Food and Health
อาหารและสุขภาพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งและสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ของอาหารเพื่อสุขภาพต่อสุขภาพ พรีไบโอติคและโพรไบโอติค ไขมัน เส้นใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเสริมสารอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความปลอดภัยและกฎระเบียบของอาหารเพื่อสุขภาพ


Definition and importance of functional foods; source and functional properties of bioactive compounds; relationship of functional foods and health: pre- and probiotics, lipids, dietary fiber and antioxidants; food and beverage products as functional foods; food fortification; food supplement; safety and regulations of functional foods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH