เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403406Confectionery Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403303 หรือ
1403204

Course Description
ชนิดของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน สมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมหวาน เช่นน้ำตาล โกโก้ น้ำมัน นม และสารปรุงแต่งอาหาร กรรมวิธีการผลิตลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่งและเยลลี่ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมเสีย การเก็บรักษา ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Types of confectionery; characteristics and functions of ingredients including sugar, cocoa, fat, milk and flavoring agents; processing of candy, chocolate, chewy gum and jelly; quality determination and control; product deterioration; storage; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH