เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701493Seminar in Cosmetic Science
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิชาการ ครอบคลุมงานวิจัยที่มีความน่าสนใจ ความก้าวหน้าและแนวโน้มในปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


Academic presentations of interest research topic; development, current and trend in cosmetic science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH