เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701433Cosmetic Innovation
นวัตกรรมเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สารใหม่ เทคโนโลยีใหม่และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ใหม่ทางเครื่องสำอาง


Definition of innovation; innovation of cosmetic products; novel substances, technology and packaging in cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH