เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106705Group Analysis of Differential Equations
การวิเคราะห์กลุ่มของสมการอนุพันธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กลุ่มลีแบบต่อเนื่องของการแปลง ตัวดำเนินการกณิกนันต์ของกลุ่ม ยืนยงและแมนิโฟลด์ยืนยง ของกลุ่ม กลุ่มที่เกิดจากสมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตลีของตัวดำเนินการ กลุ่มของความคล้ายกัน ผลเฉลยยืนยง การแปลงสมมูล การคำนวณหากลุ่มสมมาตรของสมการเชิงอินทิโกรอนุพันธ์


Continuous Lie group of transformations, infinitesimal operator of a group, invariants and invariant manifolds of a group, a group admitted a differential equation, Lie algebra of operators, the group of similarity, invariant solutions, equivalence transformations, calculation of symmetry groups for integro-differential equation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH