เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106702Advanced Ordinary Differential Equations
สมการอนุพันธ์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การมีอยู่และความเป็นหนึ่งเดียวของผลเฉลย ผลเฉลยที่ขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้น ค่าขอบเขตบนและค่าขอบเขตล่าง หลักการเปรียบเทียบ เทคนิคทำซ้ำ ความมีสเถียรภาพและขอบเขต วิธีการทางตรงของไลอาพูนอฟ หลักการยืนยง การมีอยู่ของผลเฉลยคาบ พฤติกรรมอลวน ฟังก์ชันปวงกาเร ไฮเพอร์โบลิกซิตี้ แมนิโฟลด์เสถียรและไม่เสถียร โครงสร้างเสถียรและจุดแยกสองราก


Existence and uniqueness of solutions, dependence of solutions on initial values, upper and lower bounds, comparison principle, iterative techniques, stability and boundedness, Lyapunov’s direct method, invariance principle, existence of periodic solutions, chaotic behavior, Poincar? map, Hyperbolicity, stable and unstable manifolds, structural stability and bifurcation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH