เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104704Plasma Physics
พลาสมาฟิสิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มโนทัศน์เกี่ยวกับพลาสมา ทฤษฎีวงโคจรของอนุภาค พื้นฐานแมกนีโตไฮโดรไดนามิกส์ คลื่นในพลาสมา กระบวนการไม่ชนกันและกระบวนการชนกันของอนุภาคในพลาสมา กระบวนการสโทแคสติก


Concept of plasma, particle orbit theory, basic magnetohydrodynamics, waves in plasma, collisionless and collisional processes in plasmas, stochastic processes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH