เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104702Introduction to Space Science
อวกาศวิทยาเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ ลมสุริยะ สภาพอวกาศ รังสีคอสมิก ดวงดาว กาแลกซี จักรวาลวิทยาเบื้องต้น และการสำรวจอวกาศ


Knowledge of Sun, solar system, solar wind, space weather, cosmic rays, stars, galaxies, basic cosmology, space exploration.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH