เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104701Waves and Electromagnetism
คลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสั่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง สมการคลื่น ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิตย์ สมการแมกเวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า


Oscillations, transverse waves, longitudinal waves, wave equation, electrostatics, magnetostatics, Maxwell's equations, electromagnetic waves, electromagnetic radiation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH