เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301255Data Communications and Networks
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบมาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อและการรับส่งสัญญาณเบื้องต้น ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นเราท์ติงโปรโตคอลและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเบื้องต้น


Computer Networks fundamental; networking protocol; standard network model (OSI/TCP/IP); basic concepts of signaling and communication media; local area network (LAN); routing protocol and basic network security concepts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH