เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1009107French Food Culture
วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแนะนำอาหารและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารฝรั่งเศส วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศสทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ อาหารฝรั่งเศสในแต่ละภูมิภาค ความรู้เกี่ยวกับไวน์ ขนมปัง ชีส อาหารหวาน เครื่องเทศ และสมุนไพรฝรั่งเศส เทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารฝรั่งเศส การจัดโต๊ะอาหาร อาหารริมทาง ร้านกาแฟ บาร์ และร้านอาหารกึ่งบาร์ในประเทศฝรั่งเศส


Introduction to Food Culture; the evolution of French cuisine; traditional cuisine and nouvelle cuisine; French regional specialties; French wine; French bread; condiments and herbs; French food festivals and religious festival; French cheeses; French desserts; table dressing; French street food and cafes, bars and brasseries
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH