เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1009107French Food Culture
วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การปฏิวัติอาหารฝรั่งเศส อาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม, อาหารฝรั่งเศสในแต่ละภูมิภาค ไวน์ฝรั่งเศส ขนมปังฝรั่งเศส เครื่องเทศ และสมุนไพร เทศกาลอาหารฝรั่งเศสและเทศกาลทางศาสนา ชีสฝรั่งเศส อาหารหวานในฝรั่งเศส การจัดโต๊ะ อาหารข้างทาง ร้านกาแฟ บาร์ และร้านอาหารกึ่งบาร์ในฝรั่งเศส


Introduction to the course, French cuisine evolution, Traditional cuisine and nouvelle cuisine, French regional specialties, French wine, French bread, condiments and herbs, French food festivals and religious festival, French cheeses, French desserts, table dressing, French street food and caf?s, bars, brasseries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH