เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102730Advanced Organic Chemistry
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีพื้นฐานและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ อุณหพลศาสตร์และสเตอริโอเคมีสำหรับใช้ทำนายการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมู่ปกป้องสำหรับการสังเคราะห์ การสังเคราะห์แบบอสมมาตร สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก


Fundamental theory and reaction mechanisms of organic compounds, thermodynamics and stereochemistry for predicting the reactions, protecting groups for organic synthesis, asymmetric synthesis, organometallic compounds.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH