เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501704Sensors and Sensor Networks
อุปกรณ์ตรวจจับและโครงข่ายของอุปกรณ์ตรวจจับ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุปกรณ์สำหรับวัดข้อมูลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ และกระบวนการผลิต การเชื่อมโยงอุปกรณ์ตรวจจับเป็นโครงข่าย การประเมินความต้องการด้านสื่อสารและความสามารถในการคำนวณ โครงข่ายอุปกรณ์ตรวจจับแบบเคลื่อนที่ ตัวตรวจจับแบบไร้สายและการประยุกต์เทคโนโลยีไร้สายในโครงข่ายอุปกรณ์ตรวจจับ


Devices for gathering natural, environmental, biological and manufacturing information, network of sensors, requirement of communication and computation, mobile sensor network, wireless sensors and application of wireless technology in sensor networks.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH