เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501604Intelligent Control Systems
ระบบควบคุมอัจฉริยะ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและการจัดทำระบบควบคุมแบบอนาล็อกและดิจิตอลในทางปฏิบัติ อัลกอริธึมอัจฉริยะในการควบคุม กระบวนการควบคุมโดยการร่วมมือแบบไร้ศูนย์กลาง ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและประเด็นทางการปฏิบัติ


Concept and practical implementation of analog and digital control systems, intelligent control algorithms, decentralized collaborative control methods, industrial automation and practical issues
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH