เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002912Stem Cell Therapy
การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำจำกัดความของการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ประวัติความเป็นมา การวิจัย การทดลองและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด การนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์สาขาต่างๆ ความปลอดภัยของการรักษา รวมถึงข้อห้ามใช้ของการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด


Definition of stem cell therapy, historical, researches, ethics and update experiments in stem cell therapy; application in several medical conditions; safety, complication and contraindication of stem cell therapy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH