เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002910Advanced Hormone Replacement
การให้ฮอร์โมนทดแทนขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การให้ฮอร์โมนทดแทน การติดตามการรักษาคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนประเภทต่าง ๆ ปัญหาและการแก้ไขในการรักษาคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เมลาโทนิน โกร์ธฮอร์โมน ธัยรอยด์ฮอร์โมน แคลซิโทนิน และ คอร์ติซอล เป็นต้น การติดตามผลและประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน รวมถึงการนำฮอร์โมนมาประยุกต์ใช้ในพยาธิสภาพอื่นๆ ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน และศึกษาในด้านการทำงานที่สอดคล้องกันของฮอร์โมน


Hormone replacement therapy (indication, contraindication, mechanism of action, pharmaco kinetics , dosage, route, methods of application, benefits and side effects), follow up and problem solving of hormone treatment e.g. melatonin, growth hormone, thyroid hormone, calcitonin, cortisol; follow up and assessment patients who receive hormone replacement therapy including application in different pathology; hormone symphony.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH