เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002909Advanced Medical Spa
สปาทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของสปาทางการแพทย์ แขนงต่างๆ ที่มีในปัจจุบันของสปาทางการแพทย์ เช่น การแพทย์แผนไทย การนวดกดจุด สุคนธบำบัด ข้อบ่งชี้ วิธีนำมาใช้ ข้อห้ามในการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้รักษาผู้ป่วยและเป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพเฉพาะในโรคต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม กล้ามเนื้อเกร็ง


Theory of medical spa, update in different types of medical spa such as Thai medical spa, massages, aromatherapy, indications, mode of applications, contraindications of therapy; application in treatment and alternative medicine for patients in specific pathology e.g. osteoarthritis, myofascial pain syndrome.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH