เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002908Advanced Acupuncture
การฝังเข็มขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของการฝังเข็ม จุดต่างๆ ในการฝังเข็ม การรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ความปลอดภัยในการรักษา ข้อห้ามและผลข้างเคียงจากการฝังเข็ม การนำมาประยุกต์ใช้ในโรคต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การฝังเข็มเพื่อรักษาอาการปวด การฝังเข็มเพื่อลดน้ำหนัก สามารถให้การรักษาและคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่เกิดจากความเสื่อมชราของร่างกาย


Theory of acupuncture, different point in acupuncture, treatment and prevention of diseases, safety, indications, contraindications and related side effects of treatment; application in modern acupuncture to promote good health such as pain control, treatment in obesity; able to give the appropriate treatment and suggestion to degenerative disease patients.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH